O nas

seniorzy
dziecko na wózku inwalidzkim

Zadania Fundacji

Syntetyczna charakterystyka Wnioskodawcy (cel działalności, przedmiot działalności – branża) Fundacja pod nazwą Rudek dla Życia, ustanowiona została przez fundatorów Andrzeja Rudka oraz Annę Rudek w dniu 22 sierpnia 2014 r. i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz postanowień statutu, z siedzibą w Rzeszowie. Głównym przedmiotem działalności Fundacji, zgodnie z dokumentem rejestrowym KRS jest działalność w zakresie opieki zdrowotnej (kod PKD 86, 90E).

Fundacja została powołana głównie w celu organizowania świadczeń rehabilitacyjnych osobom, które wymagają stałej rehabilitacji. Ich stan zdrowia wymaga ciągłego leczenia dlatego nie mogą oni oczekiwać w długiej kolejce na zabiegi refundowane ze środków NFZ, a z powodu ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej nie mogą we własnym zakresie pokryć wysokich kosztów leczenia. Prawo do pomocy przysługuje podopiecznym Fundacji Rudek dla Życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, są długotrwale i przewlekle chorzy, osobom starszym, samotnym oraz osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto Fundacja RUDEK dla Życia prowadzi wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego skierowanej do mieszkańców Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

Fundacja Rudek dla Życia prowadzi Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej od 1 lutego 2019 roku. Jest to ośrodek dostosowany do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Wspiera osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, które z powodu szeregu barier czy niekorzystną sytuacją ekonomiczną są wyłączone z możliwości korzystania z podstawowych usług społecznych wpływających na ich rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie. Ośrodek działa przez cały rok, we wszystkie dni robocze, w godzinach dostosowanych do potrzeb podopiecznych.

Fundacja prowadzi również od stycznia 2020 roku Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego

Celem działalności Fundacji jest:

  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działanie na rzecz promocja rehabilitacji leczniczej,
  • udzielanie pomocy w uzyskaniu świadczeń rehabilitacyjnych osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej, w szczególności osobom niepełnosprawnym, starszym, ofiarom wypadków,
  • promocja i propagowanie wiedzy na temat wad postawy dzieci i młodzieży, badań przesiewowych oraz zapobieganiu i leczeniu wad postawy,
  • ochrona prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • powszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.

Formularz Kontaktowy

3 + 3 =