Pomagamy

 

seniorzy
dzieci

Komu pomagamy?

Prawo do pomocy przysługuje podopiecznym Fundacji Rudek dla Życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, są długotrwale i przewlekle chorzy, osobom starszym, samotnym, z niepełnosprawnościami.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy zobowiązana jest do złożenia Zarządowi Fundacji umotywowanego wniosku o udzielenie pomocy, który powinien zawierać co najmniej zwięzłe przedstawienie jej sytuacji życiowej i majątkowej uzasadniającej uzyskanie pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o uzyskanie pomocy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z Fundacją.

Formularz Kontaktowy

11 + 13 =