Wypożyczalnia

 

Wypożyczalnia Fundacji
Rudek dla Życia

seniorzy
Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego
logotypy UE

Zakończenie projektu: 
Wypożyczalnia Fundacji Rudek dla Życia

Informujemy Państwa, iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacja w.w. projektu dobiegła końca z dniem 31.12.2023 r. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i skierowany był do mieszkańców Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego. Uczestnikami projektu były osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, wymagające opieki na co dzień, dla których wypożyczany był sprzęt oraz ich opiekunowie biorący udział w szkoleniach z zakresu opieki, pielęgnacji, i rehabilitacji nad osobą zależną. Poprzez możliwość darmowego wypożyczenia sprzętu w wypożyczalni zwiększony został dostęp do usług zdrowotnych. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPPK.08.03.00-18-0041/21

  1. Liczba osób objętych wsparciem w projekcie- 220 osób
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 220 osób
  3. Liczba sztuk zakupionego sprzętu – 253 szt
  4. Liczba wypożyczeń sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego – 401 szt
  5. Liczba osób, u której nastąpiła poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym – 50 osób
  6. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 150 szt

Jednocześnie Fundacja informuje, że po zakończeniu projektu „Wypożyczalnia Fundacji Rudek dla Życia” nadal udzielać będzie wsparcia osobom wymagającym korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w zakresie zbliżonym do wsparcia oferowanego w ww. projekcie.
Szczegółowe informacje nt. zasad wypożyczenia sprzętu po dniu 1 stycznia 2024 roku można znaleźć w regulaminie wypożyczalni.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer umowy: RPPK.08.03.00-18-0041/21

Realizator projektu:
Fundacja Rudek dla Życia
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów

KOORDYNATOR PROJEKTU
Martyna Rudek-Idzik

Biuro projektu:
ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego
ul. Rejtana 32
35-310 Rzeszów

Skip to content