Wypożyczalnia

 

Wypożyczalnia Fundacji
Rudek dla Życia

seniorzy
Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego
logotypy UE

Zapraszamy do udziału w projekcie: 
Wypożyczalnia Fundacji Rudek dla Życia

Szczegółowy harmonogram udzielana wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer umowy: RPPK.08.03.00-18-0041/21

Realizator projektu:
Fundacja Rudek dla Życia
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów

KOORDYNATOR PROJEKTU
Martyna Rudek-Idzik

Biuro projektu:
ul. Strażacka 12 E
35-312 Rzeszów

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego
ul. Rejtana 32
35-310 Rzeszów