Banner 1.5 procent

Fundacja Rudek dla Życia

 

Fundacja Rudek dla Życia została ustanowiona przez fundatorów Andrzeja i Annę Rudek, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w październiku 2014r. Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Hetmańskiej 40A w Rzeszowie.

Została ona powołana głównie w celu organizowania świadczeń rehabilitacyjnych osobom, które wymagają stałej rehabilitacji. Ich stan zdrowia wymaga ciągłego leczenia dlatego nie mogą oni oczekiwać w długiej kolejce na zabiegi refundowane ze środków NFZ, a z powodu ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej nie mogą we własnym zakresie pokryć wysokich kosztów leczenia.

Nr rachunku bankowego: 19 1140 2004 0000 3102 7538 1420
kod IBAN: PL19 | SWIFT: BREX PL PW MBK

Opieka Senioralna

Zostań Wolontariuszem

Obejrzyj film o Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej prowadzonny przez naszą Fundację

Pomogliśmy w 2023 roku

Darmowego sprzętu w wypożyczalni

O naszej Fundacji

Komu pomagamy

Prawo do pomocy przysługuje podopiecznym Fundacji Rudek dla Życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, są długotrwale i przewlekle chorzy, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym…

Zadania statutowe

Aby możliwe było realizowanie zadań statutowych Fundacji oraz pomoc jak największej liczbie osób potrzebujących niezbędne są środki finansowe. W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, których los potrzebujących nie jest obojętny, zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, o wpłacanie darowizn na konto Fundacji.

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej

Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Zapraszamy mieszkańców powiatu rzeszowskiego do darmowej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Projekt

Fundacja zaprasza do skorzystania z Ośrodka Opieki Dziennej dla Osób starszych i Osób z niepełnosprawnościami.

Zapewniamy

  • dzienną opiekę od 7.30 do 15.30,
  • śniadanie oraz obiad dwudaniowy,
  • wparcie Opiekuna Medycznego,
  • opieka Fizjoteraputy,
  • zajecia ruchowe,
  • warsztaty artystyczne,
  • wpólne wyjącia i wycieczki.

Rzeszowski Ośrodk Opieki Dziennej

Przekaż darowiznę

Darowizna

1,5% PODATKU

Fundacja Rudek dla życia jest Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż 1,5% naszej Fundacji
KRS: 0000526248

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego

Fundacja Rudek Dla Życia zaprasza mieszkańców powiatu rzeszowskiego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego . Więcej informacji znajdą Państwo pod numerem tel.:

Wypożyczalnia

Skip to content