Banner 1.5 procent

Fundacja Rudek dla Życia

 

Fundacja Rudek dla Życia została ustanowiona przez fundatorów Andrzeja i Annę Rudek, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w październiku 2014r. Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Hetmańskiej 40A w Rzeszowie.

Została ona powołana głównie w celu organizowania świadczeń rehabilitacyjnych osobom, które wymagają stałej rehabilitacji. Ich stan zdrowia wymaga ciągłego leczenia dlatego nie mogą oni oczekiwać w długiej kolejce na zabiegi refundowane ze środków NFZ, a z powodu ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej nie mogą we własnym zakresie pokryć wysokich kosztów leczenia.

5 PLN

10 PLN

20 PLN

50 PLN

100 PLN

Inna

Nr rachunku bankowego: 19 1140 2004 0000 3102 7538 1420 | kod IBAN: PL19 | SWIFT: BREX PL PW MBK

Wesprzyj Seniora

Zostań Wolontariuszem

Obejrzyj film o Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej prowadzonny przez naszą Fundację

Pomogliśmy w 2020 roku

Darmowego sprzętu w wypożyczalni

O naszej Fundacji

Komu pomagamy

Prawo do pomocy przysługuje podopiecznym Fundacji Rudek dla Życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, są długotrwale i przewlekle chorzy, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym…

Zadania statutowe

Aby możliwe było realizowanie zadań statutowych Fundacji oraz pomoc jak największej liczbie osób potrzebujących niezbędne są środki finansowe. W związku z tym zwracamy się z prośbą do osób, których los potrzebujących nie jest obojętny, zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, o wpłacanie darowizn na konto Fundacji.

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej

Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Zapraszamy mieszkańców powiatu rzeszowskiego do darmowej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Projekt

Fundacja realizuje projekt:
Zwiększenie liczby osób w ROOD

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 10 osób starszych powyżej 65 roku życia z powiatu rzeszowskiego (grodzki i ziemski), potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez stworzenie dla nich nowych miejsc opieki w istniejącym Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej do 30.09.2023 i objęcie ich kompleksową opieką dzienną (stała opieka opiekunów, dodatkowe zajęcia: z angielskiego, artystyczne, kulturowe, doradztwo specjalistyczne, wycieczki, wyjścia do muzeów, basen, itd.).

Rzeszowski Ośrodk Opieki Dziennej

Przekaż darowiznę

Darowizna

1,5% PODATKU

Fundacja Rudek dla życia jest Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż 1,5% naszej Fundacji
KRS: 0000526248

Wypożyczalnia

(Darmowa) Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wpomagającego

Fundacja Rudek Dla Życia zaprasza mieszkańców powiatu rzeszowskiego do darmowej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego . Więcej informacji znajdą Państwo pod numerem tel.:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wypożyczalnia

Wesprzyj Akcję

Zrzutka.pl

Wesprzyj Akcję

Samotność to straszna rzecz! – dlatego Fundacja zbiera dodatkowe fundusze na Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej aby pomóc osobom starszym którzy z powodu szeregu barier i niekorzystnej sytuacji, często są wyłączeni z możliwości korzystania z podstawowych usług społecznych wpływających na ich rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie.