Projekt ROOD

 

REHABILITACJA OSÓB W RZESZOWSKIM OŚRODKU OPIEKI DZIENNEJ

logo Fundacja Rudek dla Życia
ROPS

FUNDACJA RUDEK DLA ŻYCIA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RZESZOWSKIM OŚRODKU OPIEKI DZIENNEJ

Fundacja Rudek dla Życia zaprasza do udziału w projekcie
,,Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej”.
CZAS TRWANIA PROJEKTU OD 04.07.2022 – 30.11.2022
BENEFICJENCI PROJEKTU – 10 osób niepełnosprawnych w wieku 50 lat i więcej, będących mieszkańcami Miasta Rzeszów oraz powiatu Rzeszowskiego.
W ramach projektu, który jest dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne w Rzeszowie, uczestnicy projektu mają zapewnione:

1. 200 godzin Kinezyterapii (ćwiczenia czynne) – prowadzonych pod okiem fizjoterapeuty
2. 150 godzin masażu ręcznego – prowadzonych przez masażystę.

Działania prowadzone są w dni powszednie od 04.07.2022 do 30.11.2022 w godzinach pomiędzy 10:00 a 12:00
Miejsce realizowania działań to ul. Graniczna 21 w Rzeszowie
Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji z:
Łukasz CzajkowskiZadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne w Rzeszowie.

Realizator projektu:
Fundacja Rudek dla Życia
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów

KOORDYNATOR PROJEKTU
Łukasz Czajkowski


Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej
ul. Graniczna 21
35-312 Rzeszów

Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.