Wspomóż

 

FUNDACJA RUDEK DLA ŻYCIA

Wpłaty będą przeznaczone na pomoc podopiecznym Fundacji

5 PLN

10 PLN

20 PLN

50 PLN

100 PLN

INNA

Jak możesz nas wspomóc?

Fundacja Rudek dla Życia zbiera środki dla swoich podopiecznych na różny sposób. Pieniędze można wpłacac także bezposrenio na konto Fundacji.

Nr naszego rachunku bankowego:
19 1140 2004 0000 3102 7538 1420
kod IBAN: PL19
SWIFT: BREX PL PW MBK

1,5% podatku

Fundacja Rudek dla życia jest Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż 1,5% naszej Fundacji
KRS: 0000526248

Wesprzyj Akcję

Zrzutka.pl

Samotność to straszna rzecz! – dlatego Fundacja zbiera dodatkowe fundusze na Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej aby pomóc osobom starszym którzy z powodu szeregu barier i niekorzystnej sytuacji, często są wyłączeni z możliwości korzystania z podstawowych usług społecznych wpływających na ich rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Każda wpłata będzie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka oraz dla Seniorów, którzy nie są w stanie sami płacić nawet małej części kosztów stałych ośrodka. Większość naszych podopiecznych wpłaca symboliczne pieniądze za uczestnictwo we wsparciu jednak ą to pieniądze nie wystarczające nawet na pokrycie 15% kosztów, resztę pieniędzy Fundacja pozyskuję od swoich darczyńców oraz różnych akcji i zbiórek. Każda wpłata się liczy 🙂

Formularz Kontaktowy

9 + 15 =